Aktualności

12 lutego 2020 10:39 | Aktualności

Szkolenie - regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

czytaj więcej »

03 lutego 2020 15:42 | Aktualności

XVI sesja Rady Gminy Strzegowo

I N F O R M A C J A Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo informuje, że dnia 05.02.2020 r. o godz. 1300 w sali konferencyj

czytaj więcej »

23 stycznia 2020 10:29 | Aktualności

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.02.2020r.

Na postawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.), Wójt Gminy Strzegowo, zawiadamia, że Rada Gminy Strzegowo w dniu 30.12.2019r. podjęła Uchwałę Nr XV/78/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty...

czytaj więcej »

02 stycznia 2020 10:33 | Aktualności

DARMOWA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE

W Gminie Strzegowo został uruchomiony punkt bezpłatnej pomocy prawnej. Porady prawne będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy w Strzegowie

czytaj więcej »

19 grudnia 2019 08:46 | Aktualności

XV sesja Rady Gminy Strzegowo

I N F O R M A C J A Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo informuje, że dnia 30.12.2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyj

czytaj więcej »

12 grudnia 2019 10:24 | Aktualności

XIV sesja Rady Gminy Strzegowo

I N F O R M A C J A Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo informuje, że dnia 17.12.2019 r. o godz. 1200 w sali konferenc

czytaj więcej »

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota