Aktualności

02 lipca 2020 14:21 | Aktualności

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, s

czytaj więcej »

01 lipca 2020 10:05 | Aktualności

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na...

czytaj więcej »

29 czerwca 2020 10:16 | Aktualności

Wyniki wyborów w Gminie Strzegowo

Wyniki wyborów - strona Państwowej Komisji Wyborczej

czytaj więcej »

22 czerwca 2020 15:10 | Aktualności

Terminy odbioru odpadów komunalnych

Terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych - plik PDF

czytaj więcej »

22 czerwca 2020 12:55 | Aktualności

Regulamin konkursu „Piękne ogrody wizytówką Gminy Strzegowo”

Regulamin konkursu „Piękne ogrody wizytówką Gminy Strzegowo” I. Założenia ogólne: 1. Organizatorami konkursu są: Wójt Gminy Strzegowo, Rada Gminy Strzegowo i Gminny Ośrodek Kultury w Strzegowie. 2. Konkurs obejmuje teren Gminy Strzegowo. 3. Konkursem objęte...

czytaj więcej »

17 czerwca 2020 15:56 | Aktualności

XVIII Sesja Rady Gminy Strzegowo

I N F O R M A C J A Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo informuje, że dnia 24.06.2020 r. o godz. 1300 w sali konferencyj

czytaj więcej »

12 czerwca 2020 14:45 | Aktualności

Powszechny spis rolny - nabór na rachmistrza spisowego

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2...

czytaj więcej »

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota