Urząd Gminy w Strzegowie
https://strzegowo.pl

10 marca 2020 08:55 | Aktualności

Dzień Sołtysa
Z okazji obchodzonego w dniu 11 marca "Dnia Sołtysa"

wszystkim Sołtysom Gminy Strzegowo

składamy

najserdeczniejsze życzenia i podziekowania

za pracę i działalność na rzecz społeczności lokalnej.


Jednocześnie życzymy  wszelkiej pomyślności

w zyciu osobistym i zawodowym.


Z poważaniem


                              Przewodnicząca                                             Wójt

                                Rady Gminy                                     Gminy Strzegowo

                            Monika Witkowska                                Wiesław Zalewski