Urząd Gminy w Strzegowie
https://strzegowo.pl

13 lutego 2018 15:37 | Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego 2018 r.

Wójt Gminy Strzegowo informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Strzegowo, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku bądź w kasie Urzędu Gminy w terminie:

 

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku – 86 l

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2018 roku – 1,00 zł

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku – 86,00 zł