Urząd Gminy w Strzegowie
https://strzegowo.pl

09 kwietnia 2018 11:19 | Aktualności

Ujemne skutki przezimowania roślin uprawnych
Wójt Gminy Strzegowo  zawiadamia o możliwości  zgłaszania szkód wywołanych ujemnymi skutkami przezimowania roślin uprawnych (rzepak)  na terenie gminy Strzegowo. Po uzyskaniu odpowiedzi od Wojewody Mazowieckiego  dot. powołania komisji, zgłoszenia będą podstawą do sporządzenia protokołu strat. 

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Strzegowo pokój nr 17 

 do dnia 16 kwietnia 2018 roku. 

Wnioski o oszacowanie znajdują się na stronie internetowej www.strzegowo.pl oraz w

Urzędzie Gminy Strzegowo (pok. nr 17).

Załączniki:

Wniosek [115.5 KB]