Urząd Gminy w Strzegowie
https://strzegowo.pl

12 kwietnia 2018 12:58 | Aktualności

Zaproszenie
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Koło nr 4 w Strzegowie

Zaprasza na spotkanie

w dniu 24 kwietnia 2018 r. godz. 17.30

(omówienie planów i założeń na rok bieżący)


W Gminnym Ośrodku Kultury

w Strzegowie

 

W kazdy piątek spotkania koło fontanny

"Mamut Camp" godz. 18.00

- spacer z kijkami (Nordic Walking)