Urząd Gminy w Strzegowie
https://strzegowo.pl

08 czerwca 2020 09:03 | Aktualności

Dodatkowy termin odbioru odpadów BIO z terenu Gminy Strzegowo
W związku z bardzo dużą ilością odpadów BIO na terenie naszej Gminy, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie informuje, że będzie odbierać je dodatkowym pojazdem dnia 12 czerwca. Pozostałe odpady segregowane zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem.