Aktualności

28 sierpnia 2017 13:55 | Aktualności

STYPENDIUM SZKOLNE 2017/2018

Urząd Gminy w Strzegowie informuje, że od dnia 01.09.2017 do dnia 15.09.2017 można składać w Urzędzie Gminy w Strzegowie (pokój nr. 10) wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018.

 

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie gminy:

1. uczniom szkół- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. wychowankom ośrodków

3. Dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Słuchaczom kolegiów- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (tj. Dz.U z 2016 poz. 930 z późn. zm).

Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w m-cu poprzedzającym złożenie wniosku czyli za miesiąc sierpień 2017 za każdą osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Załączniki:

- osoby pracujące- zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto za miesiąc sierpień 2017

- emeryci i renciści- kserokopia odcinka renty/emerytury za miesiąc sierpień i ksero decyzji

- bezrobotni- zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu

- rolnicy- zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego wykazujące ilość ha przeliczeniowego (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł) lub kopię nakazu podatkowego

- osoby prowadzące działalność gospodarczą- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

- oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów potwierdzone przekazem pocztowym/wyciągiem bankowym

- zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialne

Przeczytano: 1306 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota