Aktualności

06 października 2017 10:54 | Aktualności

Informacja dotycząca zmian nazw ulic

INFORMACJA

 

W związku z art. 1 i art. 6 ust.1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z dnia 1 kwietnia  2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), Urząd Gminy w Strzegowie informuje, że dnia 17 sierpnia 2017 roku Rada Gminy Strzegowo podjęła uchwały dotyczące zmian nazw ulic.

Uchwałą Nr XXXIV/189/2017 Rady Gminy Strzegowo zmieniono nazwę ulicy   „9 Maja” na ulicę „3 Maja” w Strzegowie.

Uchwałą Nr XXXIV/190/2017 Rady Gminy Strzegowo zmieniono nazwę ulicy „Żymierskiego” na ulicę „Generała „Kruka” Kruszewskiego” w Strzegowie.

 Uprzejmie informuję, że w związku z powyższymi zmianami:

  • zmiana nazwy ulic dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Dowody osobiste, prawa jazdy i inne dokumenty zachowują ważność,
  • w ewidencji ludności w adresach zameldowania zmieniono nazwy ulic na obowiązujące,
  • pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy ulic dokonanej na postawie w/w ustawy są wolne od opłat,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zgłosić zmianę adresu poprzez złożenie w Urzędzie Gminy w Strzegowie wniosku o zmianę wpisu w CEIDG.
  • zmiana nazwy ulic nie będzie powodować problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres, (Urząd Pocztowy w Strzegowie został poinformowany o zmianach nazw ulic).

 

 

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Strzegowie, pok. nr 15

lub pod nr telefonu 23 679 40 04. wew. 22

Przeczytano: 1328 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota