Aktualności

01 grudnia 2017 15:48 | Aktualności

XXXVII sesja Rady Gminy Strzegowo
I N F O R M A C J A

 Przewodniczący Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 08.12.2017 r. o godz. 15.00

 w Urzędzie Gminy w Strzegowie

 

odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech RejnerPorządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 8 grudnia 2017r.

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23.10.2017 r. i z sesji z dnia 27.10.2017 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/199/2017 Rady Gminy

    Strzegowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia

    dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki w Strzegowie

    w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Kostki w Strzegowie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń

    jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Strzegowo, a także w sprawie

    powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za ich korzystanie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za wodę pobraną z urządzeń

    wodociągowych i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do

      obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

      transportowych.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.


                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner
Przeczytano: 969 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota