Aktualności

21 grudnia 2017 09:56 | Aktualności

XXXVIII sesja Rady Gminy Strzegowo

 
I N F O R M A C J A

 Przewodniczący Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 29.12.2017 r. o godz. 15.00

 w Urzędzie Gminy w Strzegowie

 

odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech RejnerPorządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 29 grudnia 2017r.

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 grudnia 2017 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Strzegowo na rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzegowo na rok 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2017 Rady Gminy

      Strzegowo z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki        

      z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/2017 Rady Gminy 

      Strzegowo z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki        

      z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy

 


                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner


Przeczytano: 841 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota