Aktualności

26 lutego 2018 10:02 | Aktualności

XXXIX sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodniczący Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 02.03.2018 r. o godz. 15.00

 w Urzędzie Gminy w Strzegowie

 

odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech RejnerPorządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 02.03.2018


Porządek obrad sesji:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.12.2017 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Strzegowo na rok 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Strzegowo na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Strzegowo na 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Strzegowo na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Harmonogramu wydatków na 2018 rok związanych z  realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kowalewku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Unierzyż, gmina Strzegowo.

14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

16. Wnioski i oświadczenia radnych.

17. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner


Przeczytano: 867 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota