Aktualności

20 marca 2018 14:28 | Aktualności

XL sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodniczący Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 27.03.2018 r. o godz. 13.00

 w Urzędzie Gminy w Strzegowie

 

odbędzie się XL sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech RejnerPorządek obrad XL sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 27.03.2018


Porządek obrad sesji

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 02.03.2018 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Strzegowo na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Strzegowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Strzegowo na stałe obwody głosowania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegowo na 2018 rok.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

 

                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner


Przeczytano: 613 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota