Aktualności

09 lipca 2018 09:24 | Aktualności

Informacje o programie "Dobry start" 300+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:

1. elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018r. za pośrednictwem platformy Emp@tia  empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,

2. w wersji papierowej od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w terminie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Wniosek  należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2018 r.

Komu przysługuje świadczenie „ Dobry Start”

Świadczenie „Dobry start” obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie „Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się:

- do 20 roku życia,

- 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Informację do klientów dotyczące świadczenia „Dobry Start” będą wysyłane z adresu poczty elektronicznej: gopsstrzegowodobrystart@onet.pl.Przeczytano: 1286 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota