Aktualności

10 sierpnia 2018 11:55 | Aktualności

Informacja w sprawie dofinansowania dożywiania uczniów roku szkolnym 2018/2019.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegowie uprzejmie informuje o terminie składania wniosków:

- o dofinansowanie do dożywiania dzieci w przedszkolu oraz uczniów  w szkołach

   w roku szkolnym 2018/2019                       

- wniosków o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa

w terminie od 01.08.2018 do 24.08.2018r. w siedzibie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie, Plac Wolności 32 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie lekarskie oraz inne dokumenty w zależności od sytuacji.

Przypominamy, że aby ubiegać się o sfinansowanie dożywiania uczniów kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego 514,00 zł.  czyli 771,00 zł.

Pomoc żywnościowa przeznaczona jest dla osób najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria POPŻ tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria dochodowe, określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ( w szczególności  dla osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, z grup mniejszości narodowych itp.), których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej  tj. 1268,00 zł. – dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł. na osobę w rodzinie.

Przeczytano: 734 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota