Aktualności

08 października 2018 10:35 | Aktualności

XLIV sesja Rady Gminy

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodniczący Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 11.10.2018 r. o godz. 13.00

 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie

 

odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech RejnerPorządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 11.10.2018

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18.07.2018 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

    Strzegowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Strzegowo na rok

    2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Strzegowo Nr 

    XLIII/251/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

    zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Unierzyż, gmina Strzegowo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

    przestrzennego dla miejscowości Unierzyż, gmina Strzegowo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegowie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy

      Strzegowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na

      sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzegowo.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania

      wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu.

14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

16. Wnioski i oświadczenia radnych.

17. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 
 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner


Przeczytano: 794 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota