Aktualności

27 grudnia 2018 08:52 | Aktualności

III sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 28.12.2018 r. o godz. 16.00

 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Strzegowie

 

odbędzie się III sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                    /-/mgr Monika WitkowskaPorządek obrad III sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 28 grudnia 2018 r

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 7.12.2018 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Strzegowo na rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzegowo na rok 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

11. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

 

 
 

                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              /-/ mgr Monika Witkowska


Przeczytano: 988 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota