Aktualności

29 stycznia 2019 15:59 | Aktualności

IV sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 01.02.2018 r. o godz. 14.00

 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Strzegowie

 

odbędzie się IV sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                    /-/mgr Monika WitkowskaPorządek obrad IV sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 01 lutego 2019

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.12.2018 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw  Gminy Strzegowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Strzegowo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Strzegowo.

9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

 
 

                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              /-/ mgr Monika Witkowska


Przeczytano: 707 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota