Aktualności

14 lutego 2019 08:40 | Aktualności

V sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 15.02.2019 r. o godz. 11.30

 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Strzegowie

 

odbędzie się V sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                    /-/mgr Monika WitkowskaPorządek obrad V sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 15 lutego 2019

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej od osoby fizycznej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Strzegowo statusu miasta.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzegowo dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Strzegowo.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              /-/ mgr Monika Witkowska


Przeczytano: 494 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota