Aktualności

01 marca 2019 12:24 | Aktualności

VI sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 08.03.2019 r. o godz. 14.00

 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Strzegowie

 

odbędzie się VI sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                    /-/mgr Monika WitkowskaPorządek obrad VI sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 8 marca 2019

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 1.02.2019 r. i z dnia 15.02.2019 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Strzegowo na rok 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Strzegowo na 2019 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

    Strzegowo na 2019 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Strzegowo na

      2019 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

     zabudowanej od osoby fizycznej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i

      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019

      rok.

13. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              /-/ mgr Monika Witkowska


Przeczytano: 680 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota