Aktualności

27 maja 2019 10:55 | Aktualności

IX sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 31.05.2019 r. o godz. 12.00

 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Strzegowie

 

odbędzie się IX sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                    /-/mgr Monika WitkowskaPorządek obrad IX sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 31 maja 201

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16.04.2019 r. i z dnia 10.05.2019 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Raport o stanie Gminy Strzegowo za 2018 r.

a) wystąpienie Wójta Gminy,

b) debata,

c) podjęcie uchwały w prawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzegowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania

      budżetu za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego

      w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych

      prowadzonych przez Gminę Strzegowo oraz określenia granic obwodów publicznych 

      szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

11. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              /-/ mgr Monika Witkowska


Przeczytano: 391 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota