Aktualności

17 czerwca 2019 15:17 | Aktualności

X sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

 dnia 19.06.2019 r. o godz. 1400

 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Strzegowie

 

odbędzie się X nadzwyczajna sesja

Rady Gminy Strzegowo.

 

 

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                  /-/ mgr Monika Witkowska

 

 

 

 

Porządek obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Strzegowo dnia 19 czerwca 2019 r.

 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 maja 2019 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/48/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31  maja 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego w  drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Strzegowo na rok 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczy w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

                                                                  

                                                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                               /-/ mgr Monika Witkowska

Przeczytano: 720 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota