Aktualności

15 lipca 2019 14:20 | Aktualności

XI sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 19.07.2019 r. o godz. 1400

 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Strzegowie

odbędzie się XI sesja Rady Gminy Strzegowo.

 

 

 

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  /-/ mgr Monika Witkowska

 Porządek obrad XI sesji Rady Gminy Strzegowo dnia 19 lipca 2019 r.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19.06.2019 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Strzegowo na rok 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Strzegowo do zatwierdzenia projektu, zawarcia umowy oraz wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt. ,,W POGONI ZA WIEDZĄ".

9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

                                                                  

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  /-/ mgr Monika Witkowska

Przeczytano: 788 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota