Aktualności

23 lipca 2019 15:33 | Aktualności

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – SUSZA

 

W związku z potwierdzeniem przez System monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach zagrożenia suszą rolniczą w gminie Strzegowo, Wójt Gminy Strzegowo informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Strzegowo.


Termin składania wniosków 31 lipiec 2019r.

(wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone w ostatniej kolejności)

Szacowaniu podlegają wyłącznie uprawy znajdujące się na polach w dniu dokonania przez komisję lustracji na miejscu.  

Zgodnie z treścią raportu Monitoringu Suszy Rolniczej nr 7 (data ukazania 23.07.2019r.) sporządzonej przez IUNG w Puławach aktualnie oszacowaniu podlegają niżej wymienione uprawy na glebach kategorii  I i II – gleby najsłabsze.:

- zboża jare

- zboża ozime

- kukurydza na ziarno i na kiszonkę

- truskawki

- rośliny strączkowe

- tytoń

- drzewa i krzewy owocowe

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Urzędu Gminy w Strzegowie ul. Plac Wolności 32 06-445 Strzegowo pokój nr 17

Wymagane załączniki do wniosku:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok 2019.
  2. Kopia zgłoszenia do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt /księga stada/ paszporty
  3. Kopie polis ubezpieczeń w przypadku ubezpieczenia upraw rolnych
  4. Dokumenty  księgowe potwierdzające  zakup  pasz wynikający  z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie  spowodowanym niekorzystnym zjawiskiem atmosferyczne.

 

Druki wniosków można  pobrać w Urzędzie Gminy w Strzegowie pokój nr 17

 

Załączniki do pobrania

Wniosek o oszacowanie strat

 

Przeczytano: 3132 razy. Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

Załącznik [26.22 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota