Aktualności

12 grudnia 2019 10:24 | Aktualności

XIV sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 17.12.2019 r. o godz. 1200

 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Strzegowie

odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Strzegowo.

 

 

 

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  /-/ mgr Monika Witkowska

 Porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Strzegowo dnia 17 grudnia 2019

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.10.2019 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Strzegowo na rok 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie

    geodezyjnym Strzegowo Osada.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków

    Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

                                                                  

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  /-/ mgr Monika Witkowska

Przeczytano: 429 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota