Aktualności

19 grudnia 2019 08:46 | Aktualności

XV sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 30.12.2019 r. o godz. 1400

 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Strzegowie

odbędzie się XV sesja Rady Gminy Strzegowo.

 

 

 

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  /-/ mgr Monika Witkowska

 


Porządek obrad XV sesji Rady Gminy Strzegowo dnia 30 grudnia 2019 r.

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17.12.2019 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.          

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Strzegowo na rok 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzegowo na rok 2020.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

     komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub ,,SENIOR+" na terenie gminy

      Strzegowo.

14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.


 

 
                                                                  

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  /-/ mgr Monika Witkowska

Przeczytano: 535 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota