Aktualności

16 marca 2020 08:00 | Aktualności

Komunikat w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mławskim

W trosce o bezpieczeństwo w związku wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

Starosta Mławski informuje, że z dniem 16 marca 2020 roku do 27 marca 2020 roku zawieszeniu ulega bezpośrednie udzielanie nieodpłatnych porad prawnych

oraz bezpośrednie świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego.
Osoby uprawnione chcące uzyskać we wskazanym okresie nieodpłatną pomoc mogą ją uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail, Skype).

W razie konieczności skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumienia się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej uzyskaniem składa za pośrednictwem e-maila na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zwierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek taki można również przesłać faxem do Starostwa Powiatowego w Mławie na nr 23 655 26 22
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 23 655 29 03


STAROSTA MŁAWSKI
JERZY RAKOWSKI


Mława, dnia 16.03.2020r.

Wniosek do pobrania

Przeczytano: 544 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota