Aktualności

22 kwietnia 2020 12:19 | Aktualności

Komunikat w sprawie zasad ograniczonego handlu na targowisku gminnym

Komunikat Wójta Gminy Strzegowo w sprawie zasad ograniczonego handlu na targowisku gminnym przy ulicy Słowackiego w Strzegowie obowiązujących od dnia 27 kwietnia 2020 roku w związku z obowiązującym stanem epidemii

 

W celu umożliwienie mieszkańcom Strzegowa i okolic zakupu, a handlującym sprzedaży produktów na targowisku gminnym w Strzegowie od poniedziałku 27 kwietnia 2020 roku możliwa będzie w ograniczonym stopniu działalność targowiska. Będą obowiązywać następujące zasady:

 1. Targowisko jest czynne w każdy poniedziałek w godzinach 5:00 - 12:00.
 2. Na terenie targowiska dopuszczalna jest sprzedaż wyłącznie produktów spożywczych, płodów rolnych, zbóż, nasion oraz sadzonek warzyw, drzew, krzewów oraz roślin ozdobnych.
 3. Odległość między stoiskami nie może być mniejsza niż 4 metry.
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie targowiska muszą używać maseczek ochronnych lub w inny sposób mieć zakryte usta i nos, chyba że są prawnie zwolnione z tego obowiązku.
 5. Przy stoisku jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 4 osoby kupujące, a na terenie targowiska może przebywać maksymalnie liczba osób odpowiadająca trzykrotności liczby stoisk handlowych, bez uwzględniania obsługi i sprzedających.
 6. Osoby przebywające na targowisku muszą zachować od siebie bezpieczną odległość co najmniej 2 metrów.
 7. Sprzedawca jest zobowiązany do kontrolowania ilości osób przebywających przy jego stoisku oraz dbania o zachowanie odległości.
 8. Sprzedawca oraz kupujący zobowiązani są do używania rękawiczek ochronnych.
 9. Zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie targowiska osobom wykazującym infekcje dróg oddechowych lub o podwyższonej temperaturze ciała.
 10. Administrator targowiska może nie wpuścić na targowisko osoby sprzedającej lub kupującego, jeśli będzie to naruszało powyższe zasady.
 11. Miejsce, w którym sprzedający może prowadzić handel na targowisku wskazuje osoba upoważniona przez zarządcę targowiska.
 12. Zarządca targowiska może dopuścić warunkowo sprzedaż odzieży, obuwia oraz chemii pod warunkiem dostępności miejsca na targowisku oraz zachowania powyższych zasad,
 13. Zarządca targowiska zapewnia płyn do dezynfekcji rąk dla sprzedawców oraz robiących zakupy, płyn jest dostępny przy wejściu na targowisko.
 14. Kupujący oczekują na wejście na teren targowiska przy wskazanej przez osobę upoważnioną bramie wejściowej, tak aby ilość osób kupujących na targowisku w tym samym czasie nie przekraczała limitu 4 osób na jedno stanowisko sprzedaży.

                                                                                                                                  Wójt Gminy Strzegowo

                                                                                                                                   /-/ Wiesław Zalewski

Przeczytano: 494 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota