Aktualności

22 czerwca 2020 12:55 | Aktualności

Regulamin konkursu „Piękne ogrody wizytówką Gminy Strzegowo”

Regulamin konkursu

 „Piękne ogrody wizytówką Gminy Strzegowo”

 

 

I.  Założenia ogólne:

1. Organizatorami konkursu są: Wójt Gminy Strzegowo, Rada Gminy Strzegowo
i Gminny Ośrodek Kultury w Strzegowie.

2. Konkurs obejmuje teren Gminy Strzegowo.

3. Konkursem objęte są nieruchomości będące własnością osób fizycznych.

 

II.   Cele konkursu:

1. Wyłonienie najpiękniejszego ogrodu przydomowego w Gminie Strzegowo.

2.  Poprawa estetyki i porządku na terenie gminy.

3. Wzrost zainteresowania i świadomości mieszkańców gminy tematyką ogrodniczą.

4.  Rozbudzenie zamiłowania do piękna przyrody i dbałości o nią.

5.  Wzrost ilości pięknych ogrodów w gminie.

 

III.  Zasady udziału w konkursie:

1. Zgłoszenia dokonują osoby zainteresowane udziałem w konkursie.

2. Zgłoszenia należy składać na kartach zgłoszeń (zał.1) w Gminnym Ośrodku Kultury  lub na adres:

    strzegowo-gok@wp.pl do dnia 03 lipca 2020 roku

3. Przegląd ogrodów przez Komisję ustala się w terminie lipiec-sierpień 2020 roku.

 

IV. Komisja konkursowa:

1. Komisja Konkursowa powoływana zostanie przez Dyrektora GOK w Strzegowie.

2. Komisję tworzą przedstawiciele: GOK,  Urzędu Gminy w Strzegowie i Rady

    Gminy, Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej.

3. Na pierwszym spotkaniu członkowie Komisji dokonują wyboru przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

4. Członkowie Komisji nie mogą brać udziału w konkursie.

5. Komisja Konkursowa podczas przeglądu przyznaje punkty według karty oceny (zał.2).

6. Po zakończeniu przeglądu ogrodów Komisja zatwierdza listę końcową wyników konkursu i sporządza protokół.    

V. Zasady oceniania w konkursie:

1. Ogrody zgłoszone do konkursu będą oceniane według następującej skali ocen:

A) Efekt wizualny - kompozycje z bylin, kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych - 20 pkt.

B) Mała architektura w ogrodzie – 10 pkt.

C) Użytkowość ogrodu (drzewa i krzewy owocowe, zioła, warzywa) – 10 pkt.

2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzegowo i GOK w Strzegowie.

3. Wyłonieni zwycięzcy za pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymują nagrody rzeczowe. 

 

VI. Postanowienia końcowe:

  1. Zwycięzcy konkursu w danym roku nie mogą zgłosić swojego udziału w konkursie
    w roku następnym.
  2. Informacja o konkursie i jego wynikach będzie ogłoszona na stronach internetowych                                

    Urzędu Gminy Strzegowo i GOK w Strzegowie.

Przeczytano: 874 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota