Aktualności

17 lipca 2020 11:42 | Aktualności

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Strzegowo

Wójt Gminy Strzegowo informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Strzegowo na lata 2020-2032” od dnia 20 lipca do 2 sierpnia 2020 r. na terenie Gminy Strzegowo przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Strzegowo.

Mieszkańców Gminy Strzegowo, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

W związku z obecną sytuacją dotyczącą koronawirusa w Polsce, ankieterzy dokonujący spisu będą wyposażeni w maseczki ochronne. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wejście na teren gospodarstwa, prosimy o przekazanie takiej informacji ankieterowi i udzielenie niezbędnych informacji w bezpiecznej odległości przy ogrodzeniu. Ankieterzy wyposażeni będą w szczegółowe mapy umożliwiające zlokalizowanie poszczególnych budynków.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Przeczytano: 1026 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota