Aktualności

29 lipca 2020 14:21 | Aktualności

XIX sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 31.07.2020 r. o godz. 1100

 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Strzegowie

odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Strzegowo.

 

 

                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                          /-/ mgr Monika Witkowska

 


 Porządek obrad XIX Sesji Rady Gminy Strzegowo dnia 31.07.2020r

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24.06.2020r.
 5. Interpelacje, zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Strzegowo na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Nowy Punkt Przedszkolny” przy Szkole Podstawowej w Niedzborzu
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych  form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
 11. Wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy

 
                                                                 

                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                           /-/ mgr Monika Witkowska

 

 

Przeczytano: 332 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota