Aktualności

09 września 2020 10:32 | Aktualności

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie zaprasza na spotkania informacyjne


Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy-  Lokalna Grupa Działania

 w Ciechanowie

zaprasza

 na spotkania informacyjne

przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach działania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW  na lata 2014-2020

 

Spotkanie informacyjne skierowane jest do potencjalnych beneficjentów tj. mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych zamieszkujących lub mających siedzibę na obszarze działania LGD.

 

Na spotkaniu zostanie omówiony:

  • Harmonogram planowanych  konkursów na lata 2019-2023
  • Zasady przyznawania pomocy, oceny i wyboru operacji.
  • Lokalne Kryteria Wyboru Operacji oraz ich zgodność z LSR na lata 2014-2020

 

 Miejsce szkolenia: Urząd Gminy w  Glinojecku , Płocka 12, 06-450 Glinojeck, (Sala konferencyjna)

Termin szkolenia: 18.09.2020 r., godz. 11.00

 

Miejsce szkolenia: Urząd Gminy w Strzegowie , Plac Wolności 32, (Sala Konferencyjna)

Termin szkolenia: 18.09.2020 r., godz. 13.00

 

Chęć udziału w spotkaniu prosimy potwierdzać drogą mailową na adres: info@ssslgd.pl lub biuro@ssslgd.pl albo telefoniczną na nr 23 672 13 82 

 

 

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego

 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przeczytano: 227 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota