Aktualności

24 września 2020 09:32 | Aktualności

XX sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 29.09.2020 r. o godz. 1300

 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Strzegowie

odbędzie się XX sesja Rady Gminy Strzegowo.

 

 

                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                          /-/ mgr Monika Witkowska

 


 Porządek obrad XX Sesji Rady Gminy Strzegowo dnia 29.09.2020r

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31.07.2020r.
 5. Interpelacje, zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Strzegowo na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

 
                                                                 

                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                           /-/ mgr Monika Witkowska

 

 

Przeczytano: 335 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota