Aktualności

27 czerwca 2019 10:05 | Aktualności

Zapraszamy na baseny!

 

 

 

 

Zapraszamy na odkryte baseny - boisko przy stadionie - Strzegowo, ul. Sportowa 11

 

Baseny są czynne codziennie od 10 do 18


Bilety:

normalny - 4 zł

ulgowy - 2 zł


 REGULAMIN KORZYSTANIA Z ODKRYTEGO BASENU

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb korzystania z odkrytego basenu w Strzegowie, zwanego dalej basenem.

§ 2

Basen stanowi własność Gminy Strzegowo.

§ 3

Dzieci w wieku od roku do 14 lat mogą przebywać na terenie basenu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

§ 4

Opiekun zorganizowanej grupy zobowiązany jest czuwać nad przestrzeganiem regulaminu oraz zgłosić grupę ratownikowi.

§ 5

Zabrania się wstępu na basen osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania wyżej wymienionych substancji na teren basenu.

§ 6

Zabrania się wprowadzania (wnoszenia) zwierząt na teren basenu.

§ 7

Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem oraz noszenie stroju kąpielowego.

§ 8

Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację,

a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

§ 9

Osoby korzystające z basenu obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników w zakresie dotyczącym korzystania z basenu.

§ 10

 Osobom znajdującym się na terenie basenu nie wolno:

1)   wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona;

2)   niszczyć urządzeń i sprzętu basenu;

3)   korzystać z kąpieli bez stroju kąpielowego;

4)   zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób;

5)   zanieczyszczać wody w basenie.

§ 11

 Na basenie obowiązują następujące sygnały flagowe:

1) flaga biała - kąpiel dozwolona;      

2)  flaga czerwona - kąpiel zabroniona;

3) brak flagi - basen nieczynny.

§ 12

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu basenu.

§ 13

Wejście na teren basenu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

 

Przeczytano: 15482 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota