Projekty unijne

27 lutego 2017 12:25 | Projekty unijne

Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie

Gmina Strzegowo informuje, że w dniu 30.01.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Działanie 5.1...

czytaj więcej »

29 września 2015 12:41 | Projekty unijne

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Strzegowo

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Strzegowo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV:...

czytaj więcej »

08 września 2015 11:30 | Projekty unijne

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Strzegowo

Zapraszamy na stronę: http://www.strzegowo.eu

czytaj więcej »

04 lutego 2013 09:32 | Projekty unijne

Remont świetlicy wiejskiej w Sułkowie Polnym

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja „Remont świetlicy wiejskiej w Sułkowie Polnym” mająca na celu podniesienie jakości życia ludności na obszarze objętym LSR, rozwijanie aktywności społeczności...

czytaj więcej »

04 lutego 2013 09:11 | Projekty unijne

Remont świetlicy wiejskiej w Pokrytkach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja „Remont świetlicy wiejskiej w Pokrytkach” mająca na celu podniesienie jakości życia ludności na obszarze objętym LSR, rozwijanie aktywności społeczności...

czytaj więcej »

05 grudnia 2011 08:34 | Projekty unijne

Remont świetlicy wiejskiej w Woli Kanigowskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja „Remont świetlicy wiejskiej w Woli Kanigowskiej” mająca na celu podniesienie jakości życia ludności na obszarze objętym LSR, rozwijanie aktywności...

czytaj więcej »

22 września 2010 12:10 | Projekty unijne

Renowacja zabytkowego Kościoła pw. Św. Anny w Strzegowie

Renowacja zabytkowego Kościoła pw. Św. Anny w Strzegowie Poziom dofinansowania z EFRR: 72,27% Całkowity koszt projektu: 1 010 865,84 zł Kwota dofinansowania: 727 194,80 zł Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny w Strzegowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską...

czytaj więcej »

22 września 2010 12:06 | Projekty unijne

Budowa Centrum Kulturowo-Historycznego "Kantor Młyński" w Strzegowie

Budowa Centrum Kulturowo-Historycznego "Kantor Młyński" w Strzegowie Poziom dofinansowania z EFRR: 74,96% Inwestycja zrealizowana została w okresie: 06.08.2008 r. – 29.07.2011 r. Całkowity koszt projektu: 4 015 729,89 zł Kwota dofinansowania: 3 010 191,12 zł Beneficjent: Gmina...

czytaj więcej »

22 września 2010 12:00 | Projekty unijne

Budowa hali sportowej w Strzegowie

Budowa hali sportowej w Strzegowie Poziom dofinansowania z EFRR: 85% Inwestycja zrealizowana została w okresie: 08.07.2009 r. – 19.09.2013 r. Całkowity koszt projektu: 6 264 753,08 zł Kwota dofinansowania: 5 325 040,11 zł Beneficjent: Gmina Strzegowo Projekt współfinansowany...

czytaj więcej »

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota