Projekty unijne

27 lutego 2017 12:25 | Projekty unijne

Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie

 

 

 


Gmina Strzegowo informuje, że w dniu 30.01.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.:

 

Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie


realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu - typ projektów – Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych 

umowa nr RPMA.05.01.00-14-5487/16-00

 

 

Cele projektu:

Celem głównym przedmiotowego projektu jest zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe oraz zakup sprzętu przeciwpowodziowego - łodzi płaskodennej, co będzie prowadziło do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Strzegowo, powiatu mławskiego, żuromińskiego i województwa mazowieckiego.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • poprawa wyposażenia OSP,
 • odmłodzenie taboru wozów bojowych OSP,
 • sprofesjonalizowanie OSP,
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
 • poprawa warunków pracy strażaków,
 • poprawa bezpieczeństwa strażaków,
 • podniesienie roli i znaczenia OSP wśród społeczeństwa,
 • zachęcenie do ochotniczej służby w OSP.


Planowane efekty:

 • Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego – 5 szt. (obejmuje 1 pompę pożarniczą,  1 zestaw ratownictwa technicznego, 1 zestaw ratownictwa medycznego, 1 agregat prądotwórczy i 1 specjalistyczny sprzęt ochrony przeciwpowodziowej)
 • Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof -  1 szt.
 • Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – 1 szt.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Strzegowo, powiatu mławskiego, żuromińskiego i województwa mazowieckiego,
 • Wzrost bezpieczeństwa strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo – gaśniczych,
 • Zmniejszenie skutków pożarów lasów oraz innych negatywnych zjawisk atmosferycznych poprzez szybkie i sprawne prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych,
 • Podnoszenie świadomości postępowania ludności w przypadku występowania zjawisk katastrofalnych,
 • Wzrost znaczenia OSP wśród społeczeństwa, a także zwiększenie ilości druhów uczestniczących w akcjach ratowniczo – gaśniczych,
 • Wzrost aktywności ekologicznej ludności wiejskiej, co pozytywnie wpłynie także na rozwój ekonomiczny mieszkańców,
 • Zwiększenie atrakcyjności ekologicznej regionu,
 • Wzrost znaczenia i pozycji gminy w powiecie i województwie.

 

Całkowita wartość projektu: 976 005,00 zł

 

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 390 304,39 zł

Przeczytano: 2055 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota