Przetargi

29 stycznia 2020 13:51 | Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamowień, jakie przewiduje przeprowadzić Gmina Strzegowo w 2020 roku

Plan postępowań o udzielenie zamowień, jakie przewiduje przeprowadzić Gmina Strzegowo w 2020 roku

czytaj więcej »

27 stycznia 2020 18:53 | Przetargi

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 506604-N-2020 z dnia 2020-01-27 r. Zakład Komunalny w Str

czytaj więcej »

10 stycznia 2020 15:48 | Przetargi

Dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Ogłoszenie nr 502005-N-2020 z dnia 2020-01-10 r. Szkoła Podstawowa w Niedzborzu:

czytaj więcej »

04 grudnia 2019 19:10 | Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych naterenie Gminy Strzegowo

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych naterenie Gminy Strzegowo

czytaj więcej »

06 listopada 2019 15:14 | Przetargi

Dostawa pracowni językowo-multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Strzegowie wraz z uruchomieniem i szkoleniem pracowników

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza...

czytaj więcej »

06 listopada 2019 14:56 | Przetargi

Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 &

czytaj więcej »

25 października 2019 18:57 | Przetargi

Usługa merytorycznego opracowania i przeprowadzenia szkoleń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza...

czytaj więcej »

18 października 2019 14:02 | Przetargi

Dostawa zestawów materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów

Ogłoszenie nr 611646-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

czytaj więcej »

18 października 2019 13:49 | Przetargi

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych

Ogłoszenie nr 611034-N-2019 z dnia 2019-10-18 r. Gmina Strzegowo:

czytaj więcej »

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota