Przetargi

17 stycznia 2019 12:19 | Przetargi

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 504520-N-2019 z dnia 2019-01-17 r. Zakład Komunalny w Strzegowie: Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej »

10 stycznia 2019 13:16 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie

Ogłoszenie nr 502352-N-2019 z dnia 2019-01-10 r. Gmina Strzegowo: Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej »

05 grudnia 2018 12:32 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo

Ogłoszenie nr 657628-N-2018 z dnia 2018-12-05 r. Gmina Strzegowo: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej »

09 listopada 2018 15:27 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW URZĘDU GMINY W STRZEGOWIE I ZAKŁADU KOMUNALNEGO W STRZEGOWIE

Ogłoszenie nr 646797-N-2018 z dnia 2018-11-09 r. Gmina Strzegowo: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW URZĘDU GMINY W STRZEGOWIE I ZAKŁADU KOMUNALNEGO W STRZEGOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej »

02 listopada 2018 10:20 | Przetargi

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch działek zabudowanych tworzących jedność gospodarczą

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Strzegowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : Dwóch działek zabudowanych tworzących jedność gospodarczą nr 272 i 273 o łącznej powierzchni 0.04 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kowalewko . objętych KW PL1M/00056101/7...

czytaj więcej »

17 października 2018 15:20 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa pilarek do drewna dla ochotniczych straży pożarnych

Strzegowo 17.10.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę pilarek do drewna dla ochotniczych straży pożarnych Gmina Strzegowo zawiadamia, że w prowadzonym...

czytaj więcej »

15 października 2018 15:19 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych

Strzegowo 15.10.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym...

czytaj więcej »

12 października 2018 15:44 | Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wycinka drzew w pasie drogi gminnej Dąbrowa – Dalnia wraz z odbiorem pozyskanego drewna

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: Wycinka drzew w pasie drogi gminnej Dąbrowa – Dalnia wraz z odbiorem pozyskanego drewna. INFORMACJE OGÓLNE : 1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione...

czytaj więcej »

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota