Przetargi

09 listopada 2018 15:27 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW URZĘDU GMINY W STRZEGOWIE I ZAKŁADU KOMUNALNEGO W STRZEGOWIE

Ogłoszenie nr 646797-N-2018 z dnia 2018-11-09 r. Gmina Strzegowo: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW URZĘDU GMINY W STRZEGOWIE I ZAKŁADU KOMUNALNEGO W STRZEGOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej »

02 listopada 2018 10:20 | Przetargi

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch działek zabudowanych tworzących jedność gospodarczą

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Strzegowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : Dwóch działek zabudowanych tworzących jedność gospodarczą nr 272 i 273 o łącznej powierzchni 0.04 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kowalewko . objętych KW PL1M/00056101/7...

czytaj więcej »

17 października 2018 15:20 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa pilarek do drewna dla ochotniczych straży pożarnych

Strzegowo 17.10.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę pilarek do drewna dla ochotniczych straży pożarnych Gmina Strzegowo zawiadamia, że w prowadzonym...

czytaj więcej »

15 października 2018 15:19 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych

Strzegowo 15.10.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym...

czytaj więcej »

12 października 2018 15:44 | Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wycinka drzew w pasie drogi gminnej Dąbrowa – Dalnia wraz z odbiorem pozyskanego drewna

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: Wycinka drzew w pasie drogi gminnej Dąbrowa – Dalnia wraz z odbiorem pozyskanego drewna. INFORMACJE OGÓLNE : 1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione...

czytaj więcej »

05 października 2018 12:22 | Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - dostawa sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych

Strzegowo dn. 05.10.2018r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego...

czytaj więcej »

01 października 2018 12:59 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej – dostawa urządzeń

Strzegowo 01.10.2018 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn....

czytaj więcej »

28 września 2018 14:47 | Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - dostawa pilarek do drewna dla ochotniczych straży pożarnych

Strzegowo dn. 28.09.2018r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego...

czytaj więcej »

28 września 2018 10:03 | Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wycinka drzew w pasie drogi gminnej Dąbrowa – Dalnia wraz z odbiorem pozyskanego drewna

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: Wycinka drzew w pasie drogi gminnej Dąbrowa – Dalnia wraz z odbiorem pozyskanego drewna. INFORMACJE OGÓLNE : 1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione...

czytaj więcej »

26 września 2018 15:34 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla ochotniczej straży pożarnej

Strzegowo 26.09.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla ochotniczej straży pożarnej Gmina Strzegowo informuje, że...

czytaj więcej »

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota