Ogłoszenia

28 września 2018 09:26 | Ogłoszenia

Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo

Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.258,60 zł.

czytaj więcej »

03 lipca 2018 11:31 | Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Strzegowo Z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Strzegowie, ul. Wyzwolenia 13, 06-445 Strzegowo, Szkoły Podstawowej im. Władysława Smoleńskiego w Niedzborzu, Niedzbórz 19, 06-445 Strzegowo, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie, Dąbrowa 85, 06-445 Strzegowo

Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Strzegowo Z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Strzegowie, ul. Wyzwolenia 13, 06-445 Strzegowo, Szkoły Podstawowej im. Władysława Smoleńskiego w Niedzborzu, Niedzbórz...

czytaj więcej »

15 maja 2018 12:05 | Ogłoszenia

Informacja

Gmina Strzegowo informuje, że posiada na terenie zespołu „Kantor Młyński” lokal do wynajęcia, na cele gastronomiczne. Informacje udzielane są w pokoju nr 1 i 17 lub telefonicznie (23) 6794060 w.11 lub 884795378 Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 23 maja 2018

czytaj więcej »

15 maja 2018 09:34 | Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Strzegowo z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola Samorządowego w Strzegowie

Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Strzegowo Z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Strzegowie Na podstawie art. 63 ust 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo...

czytaj więcej »

15 listopada 2017 10:28 | Ogłoszenia

Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo

Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 41.842,00 zł.

czytaj więcej »

23 października 2017 11:38 | Ogłoszenia

Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego niezamontowanego na stałe

Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego niezamontowanego na stałe dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15.523,21 zł

czytaj więcej »

16 października 2017 11:45 | Ogłoszenia

Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie

Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 350.000,00 zł

czytaj więcej »

11 stycznia 2017 11:14 | Ogłoszenia

Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pozarnej w Strzegowie poprzez zakup łodzi płaskodennej

Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pozarnej w Strzegowie poprzez zakup łodzi płaskodennej dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21.953,04 zł

czytaj więcej »

20 grudnia 2016 10:15 | Ogłoszenia

Budowa drogi gminnej - wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap I

Zadanie pn. Budowa drogi gminnej - wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap I zostało realizowane w 2016 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Kwota udzielonej dotacji: 1 448 559,00 zł

czytaj więcej »

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota