Archiwum - Przetargi

15 lipca 2010 14:06 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont chodnika w miejscowości Łebki

Strzegowo: Remont chodnika w miejscowości Łebki Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 189153 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

02 czerwca 2010 15:02 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych

Strzegowo: Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 143585 - 2010; data zamieszczenia: 02.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

czytaj więcej »

05 lutego 2010 14:00 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego wielozadaniowego na rzece Wkrze na odcinku Strzegowo - Unierzyż

 Strzegowo: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego wielozadaniowego na rzece Wkrze na odcinku Strzegowo - Unierzyż Numer ogłoszenia w BZP : 33806 - 2010; data zamieszczenia: 05.02.2010 OGŁOSZENIE O ZA MÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

czytaj więcej »

30 września 2009 12:46 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika w miejscowości Unierzyż w ciągu drogi powiatowej

  Strzegowo: Budowa chodnika w miejscowości Unierzyż w ciągu drogi powiatowej Numer ogłoszenia w BZP: 339444 - 2009; data zamieszczenia: 30.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

czytaj więcej »

04 sierpnia 2009 15:16 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

  Strzegowo: Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Numer ogłoszenia: 266130 - 2009; data zamieszczenia w BZP: 04.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

12 marca 2009 14:40 | Przetargi

Informacja o wyborze oferty na dostawę koparko-ładowarki

Strzegowo 12.03.2009 r. 341-2/09 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę koparko-ładowarki Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zakład...

czytaj więcej »

04 sierpnia 2008 15:02 | Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa przepompowni ścieków Konotopa - Strzegowo

Strzegowo 04.08.2008 r. 341 – 11/08 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

czytaj więcej »

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota